Tek hücreli hedefler

  • Yılda 3.000 hasta kabul edebilecek hücre tedavi merkezinin yapımı ve uygulaması
  • Önümüzdeki 5 yılda ürün sayısını 5‘ten 13’e çıkarmak
  • Önümüzdeki 5 yıl içinde 3 hücre tedavi merkezinin yapımı ve uygulaması
  • List TitleBiyoreaktör yöntemine göre hücre kültürünün araştırılması, geliştirilmesi ve uygulanmasının yapılması

Strateji

Allojenik transplantların kullanımını otologdan daha fazla teşvik edin

Birkaç hücre tedavi merkezinin kurulması

Otomatik araçlarla bir hücre tedavi tesisi kurma sürecini iyileştirmek

Yeni hücre tedavisi uygulamalarının geliştirilmesi

Yeni hastalıkların ulusal ve uluslararası düzeyde yetiştirilmesi ve tedavisi

Hücre tedavisi teknolojisi ve hücre tedavisi fabrikasının yurtiçi ve yurtdışına transferi

Yaklaşımlar

Cell Tech Pharmed’in genel amacı, hücre tedavisi alanında en yüksek kaliteye erişimi teşvik etmek, ağrıyı azaltmak ve nihayetinde hastalar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaktır. Önümüzdeki yıl, yeni kök hücre tedavisinin geliştirilmesi 5 alanları karşıladı Tıbbi ihtiyaçlar için genel hedefimiz 14 20.000 karşılanmayan veya yetersiz karşılanan hastaların tedavisi hedefine ulaştı