Neden hücre tedavisi

Kök hücrenin iki önemli özelliği vardır; Birincisi, kendini yeniden üretme ve yeniden üretme gücüne sahip olmasıdır, yani benzer bir hücre üretebilir ve kendisini diğer hücrelerden farklılaştırabilir. Basitçe söylemek gerekirse, kök hücreler bölündüğünde kendileri gibi hücreler üretebilirler veya farklı tipte başka hücreler üretebilirler. Örneğin deri kök hücreleri daha fazla deri kök hücresi oluşturabilir ve aynı zamanda deride melanin pigmentleri yapmak gibi kendi işleri olan çeşitli başka hücreler de yapabilirler. Her hücrede kök hücre yoktur, ancak vücuttaki tüm dokularda kök hücreler bulunur.Örneğin, kemik iliğinde hematopoietik kök hücreler bulunur.

Kök hücrelerin çeşitli hastalıkları, iltihapları ve diğer sağlık koşullarını tedavi etme konusunda geniş bir yeteneği vardır. Lösemili binlerce çocuğun hayatını kurtaran bir tedavi olan kan hastalıklarının tedavisinde hematopoietik kök hücreleri kullanma güçleri iyi bilinmektedir. Dünyada 50 yılı aşkın süredir kemik iliği kök hücreleri kan hastalıkları ve kemik iliği nakilleri için kullanılmaktadır. Kök hücreler ayrıca doku nakillerinde kemikler, cilt ve göz yüzeyindeki hastalıkları veya yaralanmaları tedavi etmek için kullanılır. Önemli klinik araştırmalar, kök hücreleri tıp biliminde yeni çözümler sunmak için araştırmada kullanır.

Kök hücreler, vücuttaki tüm hücreler olma yeteneğine sahip tüm hücrelerin annesidir. Bu hücreler kendi kendini yenileme ve kan, kalp, sinir ve kıkırdak hücreleri dahil olmak üzere çeşitli hücrelere farklılaşma yeteneğine sahiptir. Yaralanma ve hasar sonrası vücudun çeşitli dokularını onarmada ve onarmada da etkilidir.Bu hücreler, hücrelerinin çoğu tahrip olmuş hasarlı dokulara nakledilebilir ve hasarlı hücrelerin yerine konulabilir ve içindeki kusurları onarır.

Örneğin, bağışıklık ve kan sistemlerinin işlevini tedavi etmek veya iyileştirmek veya çeşitli kanserlerde tedavi sonrası kan sistemini yenilemek için kemik iliği nakilleri kök hücrelerin terapötik uygulamaları arasındadır. Doku nakli ile tedavi edilen bazı kemik, deri, göz ve doku hastalıklarında iyileşme süreci nakledilen dokudaki kök hücrelere bağlıdır. Bu adımlar, Güvenlik ve etkililik açısından Hekimler Derneği tarafından özel olarak gözden geçirilir. Kök hücreler ayrıca, yaralanma sonrasında vücuttaki çeşitli dokuları onarmada ve onarmada etkilidir ve hücrelerinin çoğunun tahrip olduğu hasarlı dokulara nakledilebilir, hasarlı hücreleri değiştirebilir ve o dokudaki kusurları onarabilir.

Günümüz tıp sistemi ilaçlara dayanmaktadır. İlaçlar genellikle hücre yüzeyine bağlanarak veya bir enzimatik etki uygulayarak hücre içi reaksiyonları düzenler. İlaçlar genellikle bağışıklık sistemini uyarabilseler de, nadiren dokuları veya vücut sistemlerini orijinal durumlarına geri getirme yeteneğine sahiptirler. Geleneksel tedavilere cevap vermeyen veya hiç tedavisi olmayan yeni hastalıkların ortaya çıkması, araştırmacıları, tedavi edilemez hastalıklar için daha etkili hücre temelli tedaviler sağlamak için tıbbi ilerlemeleri kullanmaya itti. Bu nedenle “rekonstrüktif tıp” adı verilen yeni tedavi stratejileri bulmak için yeni bir tıp dalı oluşturulmuştur.

Klinik araştırma, ağrıyı azaltmak ve hastaların iyileşmesini artırmak için bilginin eyleme dönüştürüldüğü bir aşamadır. Bilgiyi güvenli ve etkili tedavilere dönüştürmede uzun ve çok adımlı bir süreç vardır. Bu süreç sırasında araştırmacılar, insan laboratuvarlarında etkisiz olduklarını gösteren yeni başarılar keşfedebilir ve ayrıca insanlarda hastalık veya yaralanma semptomlarını etkili bir şekilde hedefleyen bir tedavi keşfedebilirler. Bilginin eyleme dönüştüğü süreç uzundur ancak hastanın acısını azaltmak ve hayatta kalma şansını artırmak için tasarlanmıştır. Kök hücreler alanındaki araştırmacılar birçok ilerleme kaydetti ve geliştirme ve deneysel tedavilerde neyin yanlış olduğunu buldular. Tedavi yöntemlerini iyileştirmek için dünya çapında yapılan çok sayıda klinik çalışma nedeniyle, gelecekte çoğu hastalık ve yaralanma için güvenli ve etkili tedaviler gerçekleştirmek mümkün olacaktır.

Kök hücrelerin benzersiz yetenekleri nedeniyle, bu hücreler günümüz biyolojisi ve tıp biliminde büyüleyici bir konudur. Bu alandaki araştırmalar, bir organın tek bir hücreden nasıl büyüdüğüne dair bilgilerimizi de artırdı ve daha da önemlisi, sağlıklı hücrelerin zarar görmüş hücrelerle değiştirilme mekanizmasının anlaşılmasına yardımcı oldu.

Rekonstrüktif tıp, vücuttaki hasar görmüş veya kaybolan hücreleri, dokuları veya organları yeniden inşa etmeyi, onarmayı veya değiştirmeyi amaçlayan bir tıp dalıdır. Modern tıbbın bu dalı, hücre tedavisi, gen tedavisi, doku mühendisliği ve immün hücre tedavisi gibi çeşitli alanları içerir. Hücre tedavisi, hasarlı dokuları onarmak için yeni umutlar sunar. Bugün, dünyanın dört bir yanındaki bilim adamları, insan vücudu anlayışımızı artırarak ve yeni hastalıklara etkili ve verimli çözümler bularak hücre terapisinde hücresel araştırmalar ve klinik denemeler yaparak dünyanın dört bir yanındaki insanlara yardım ediyor. Tıp bilimindeki en etkili gelişmelerden biri, özellikle tedavi edilemez hastalıklardan muzdarip olan hastaların tedavisinde kök hücrelerin kullanılmasıdır. Geleneksel tedavilere yanıt vermeyen ya da tedavisi olmayan yeni hastalıkların ortaya çıkması, araştırmacıları, tedavi edilemez hastalıklar için daha etkili hücre temelli tedaviler sağlamak için tıbbi ilerlemeleri kullanmaya yönlendirdi. Tıp bilimine yeni bir bakış açısı sunan bir tedavi yöntemi. Bu nedenle Sol-Tech Pharmed Company’nin hücre tedavisi ürünleri, hasarlı dokuların onarımı için yeni umutlar sağlayabilmiştir.

Hücre tedavisi, vücut dokusunun yenilenmesi amacıyla canlı hücrelerin kendisinden veya başka bir sağlıklı kişiden nakledilmesidir. Hücreler, çeşitli şekillerde terapötik etkiler uygulayabilen güçlü fabrikalardır. Hücreler, yaralanma bölgesindeki hasarlı hücreleri ve dokuları değiştirebilir, büyümeyi destekleyen maddeler salgılar ve bazı durumlarda başka hücreler haline gelebilir. Bu koordinasyon ve uyarlanabilirlik, hücre tedavisinin güçlü bir şekilde çalışmasını sağlar ve geri dönüşü olmayan hastalıkların tedavisi için yüksek bir potansiyel sağlar. İlaçlarla kombinasyon halinde hücre nakli tedavisi ve hücre tedavisi insan sağlığının geleceği olacaktır.

Hücre tedavisinde sağlıklı hücreler kemik iliği dokusu, yağ, kalp, deri ve diğer dokular olabilen istenen hücre kaynağından, hastanın ihtiyacına göre laboratuvarda kültür yoluyla ve hatta kültür olmadan pozisyonunda ayrıldıktan sonra Etkilenen alan hasarlı hücreleri onarmak ve yenilemek için enjekte edilir. Böylelikle hücre tedavisi, kanser, kalp hastalığı, Parkinson, multipl skleroz, felç, Huntington hastalığı, omurilik yaralanmaları ve diğer birçok hastalık gibi birçok hastalığın iyileştirilmesi ümidini taşımaktadır.

Cell Tech Pharmed Knowledge-Based Company, 2013 yılında İmam Humeyni Genel Müdürlüğü ve Royan Araştırma Enstitüsü’nün katılımıyla çalışmalarına başladı. Sonuç, ülkenin hücre tedavisi endüstrisinin gelişmesidir. Şirketin amacı, hücre tedavisi alanında en yüksek kaliteye erişimi teşvik etmek, ağrıyı azaltmak ve sonuçta hastalar için daha iyi bir yaşam kalitesi sağlamaktır. Hücre tedavisi, çaresiz hastalıkların tedavisi için yeni umutlar sunarken, Cell Tech Pharmed, klinik ve hücresel araştırmalara dayalı olarak seri üretimde ve endüstriyel aşamada hücre tedavisi biliminin geliştirilmesi ve teşvik edilmesinde başı çekmiştir.